کولر ایستاده یکی از مدل های کولر گازی است که به صورت یه تیکه و ایستاده کار می کند. معمولا سالن های بزرگ از این کولر برای سرمایش محیط استفاده می کنند