مرکزتعمیرات کولر دوتکه

کولر مناسب

چه کولری بخرم؟

کولرهای گازی شامل گاز مخصوصی هستند که توسط کمپرسور این گاز به مایع تبدیل شده و به صفحه های دستگاه خواهند رسید.پس از جریان یافتن این گاز منقبض شده بر روی صفحه ها،دمای محیط که دمای گرمیست را جذب کرده و بر اثر دمای دریافتی مایع موجود به گاز اولیه…