مرکزتعمیرات کولر دوتکه

مفهوم LRA وRLA و MCC در برق چیست ؟

مفهوم LRA وRLA و MCC در برق چیست ؟

مفهوم LRA وRLA و MCC در برق چیست ؟

lra مفهوم LRA وRLA و MCC در برق چیست ؟ بروی کمپرسور ها و وسایل برقی یکسری حروف مخفف خودنمایی میکنند ،که راهنما ی بسیار خوبی برای تعمیرکارن می باشد برای تعمیر و نگهداری دستگاه . LRA=Lock Rotor Amper یعنی مقدار امپری که روتور در ان قفل میکند RLA= Running…

رفتن به نوارابزار