مرکزتعمیرات کولر دوتکه

شارژ گاز وزنی

شارژ گاز با ترازو

شارژ گاز وزنی | آموزش شارژ گاز با ترازو شارژ گاز با ترازو آموزش نحوه شارژ گاز با ترازو یا شارژ گاز وزنی همان‌طور که در آموزش‌های قبل هم اشاره‌شده نسبت به وضعیت کولر گازی ازلحاظ گاز موجود در آن روش‌های مختلفی برای شارژ گاز وجود دارد که به ‌تفصیل…

رفتن به نوارابزار