مرکزتعمیرات کولر دوتکه

سوختن کمپرسور

پاکسازی مدار تبرید پس از سوختن الکتروموتور کمپرسور

پاکسازی مدار تبرید پس از سوختن الکتروموتور کمپرسور

پاکسازی مدار تبرید پس از سوختن الکتروموتور کمپرسور در سیستمهای تبرید تمیز نگه داشتن مدار مبرد و دستگاه ها فوق العاده مهم است، زیرا بسیاری از اشکالاتی که در این سیستمها بوجود می آید به دلیل وجود رطوبت و اسید و مواد خارجی در مدار بسته آنها می باشد. رطوبت…

رفتن به نوارابزار