مرکزتعمیرات کولر دوتکه

جنراال

کولر اجنرال حاره ای مدل ASGA36FETA-PZ

با قابلیت ایجاد سرمایش در ظرفیت ۳۶۰۰۰ تولید و به بازار عرضه می شود. این مدل قابلیت پرتاب ۲۵ متری (در مدلهای ۳۰ و ۳۶) را داشته و دارای ۵ سرعت تنظیم پرتاب باد شامل حالت بی صدا و سرمایش قوی می باشد. بطور کلی کولرهای گازی با ظرفیت ۳۶۰۰۰…