مرکزتعمیرات کولر دوتکه

ارور

عیب یابی کولرگازی اسپلیت

عیب یابی کولرگازی اسپلیت عیب-کولر روشن نمی شود. علت-پریز برق ندارد،دوشاخه یا سیم رابط کولر معیوب است. رفع عیب:با بر رسی برق پریز و اطمینان از سالم بودن آن ،بدنه کولر را با احتیاط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد پریز نمودید،بتوسط ولتمتر مقدار برق…

ارور کولر گازی اجنرال

ارور کولر گازی اجنرال کاستی۳۰ – ۳۶ – ۴۵ – و ۵۴ هزار خطا E00 – علت خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه کنترل از راه دور می باشد. خطا E01 – مشکل خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد. خطا E02 – اشکال این ارور از باز بودن حسگر…