مرکزتعمیرات کولر دوتکه

ارور کولر گلد جنرال

عیب یابی کولرگازی اسپلیت

عیب یابی کولرگازی اسپلیت عیب-کولر روشن نمی شود. علت-پریز برق ندارد،دوشاخه یا سیم رابط کولر معیوب است. رفع عیب:با بر رسی برق پریز و اطمینان از سالم بودن آن ،بدنه کولر را با احتیاط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد پریز نمودید،بتوسط ولتمتر مقدار برق…