مرکزتعمیرات کولر دوتکه

ارور کولرهای گلد جنرال

ارور کولر اسپیلت دیواری اجنرال

ارور کولر اسپیلت دیواری اجنرال نشان گر df و یا برفک زدایی نشان داده می شود،علت آن این می باشد که دستگاه در حالت برفک زدایی می باشد. تصویر فن موتور نشان داده نمی شود،این به معنی این است که هوای اتاق سرد می باشد. E2-L2 – این خطا مربوط…