مرکزتعمیرات کولر دوتکه

آبریزی کولر

آبریزی کولر

چرا آب کولر گازی تخلیه نشده و سرریز میکند ؟ آب کولر گازی آب کولر گازی شما هم سرریز میکند؟ آبریزش کولر گازی یکی از بدترین اتفاقاتی است که درزمانی که در حال استراحت و استفاده از گرمای کولر گازی در فصل گرم سال هستید توجه شمارا به خود جلب…

رفتن به نوارابزار