تعرفه خدمات

تعرفه خدمات نصب و تعمیرات کولرهای دوتکه و پنجره ای

تعرفه خدمات نصب کولر

قیمت نصب کولر

هزینه سرویس کولر دوتکه

تعرفه نصب و تعمیر

تعرفه نصب و تعمیر

عرفه نصب و تعمیر کولر دوتکه اهواز سال 1398

تعرفه نصب و تعمیر کولر دوتکه اهواز

تعرفه نصب و تعمیر کولر دوتکه اهواز تعرفه خدمات نصب و تعمیرات کولر های دوتکه و پنجره ای مصوب  1398         شرکت تهویه الوند ( شهرستان اهواز) توضیحات قیمت نوع خدمت نصب شامل: نصب سینی پنل روی دیوار- لوله کشی(لوله فابریک عایق دار) تا 5 متر بین یونیت داخلی و خارجی–نصب کندانسور روی زمین و یا […]