مرکزتعمیرات کولر دوتکه

مفهوم LRA وRLA و MCC در برق چیست ؟

مفهوم LRA وRLA و MCC در برق چیست ؟

مفهوم LRA وRLA و MCC در برق چیست ؟

lra

مفهوم LRA وRLA و MCC در برق چیست ؟

بروی کمپرسور ها و وسایل برقی یکسری حروف مخفف خودنمایی میکنند ،که راهنما ی بسیار خوبی برای تعمیرکارن می باشد برای تعمیر و نگهداری دستگاه .
LRA=Lock Rotor Amper
یعنی مقدار امپری که روتور در ان قفل میکند

RLA= Running Load Amper=Rated Load Amper
یعنی میزان امپری که دستگاه در هنگام کار میکشد

FLA=Full Load Amper
یعنی حداکثر میزان امپر موتور در شرایط نرمال

NA= Normal Amper
یعنی امپرنرمال موتور یا دستگاه

MCC=Maximum Contact Current
یعنی بیشترین امپری که کمپرسور قبل از اورلود کردن میتواند تحمل کند

LRA

کمپرسور اسکرول

کمپرسور اسکرول

 

Compressor and electrical appliances present themselves on a series of letters stands, the guide is very good for Tmyrkarn for repair and maintenance.
LRA = Lock Rotor Amper
The amount of amps at which the rotor locked

RLA = Running Load Amper = Rated Load Amper
The ampere rating of the devices take on the job

FLA = Full Load Amper
The maximum ampere rating of the engine in normal conditions

NA = Normal Amper
The motor or machine Amprnrmal

MCC = Maximum Contact Current
Most amps that can withstand the compressor to overload the list of errors and troubleshooting LG air conditioners

رفتن به نوارابزار