مرکزتعمیرات کولر دوتکه

محاسبه ظرفیت کولر و بار حرارتی

محاسبه ظرفیت کولر و بار حرارتی

[contact-form][contact-field label=’نام’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’رایانشانی’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’وب‌گاه’ type=’url’/][contact-field label=’دیدگاه’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form] برای محاسبه ظزفیت کولر گازی پنجره ای و جدا از هم (اسپیلت) از جدول زیر استفاده می شود .

 

نکته : در صورتی که پنجره های اتاق دارای سایه اندازهای خوبی باشد از مقادیر تعیین شده ۱۰ درصد کاسته می شود و در صورت آفتابگیر بودن به مقادیر جدول ۱۰ درصد اضافه می شود.

نکته : در صورتی که کولر گازی برای آشپزخانه مورد استفاده قرار می گیرد باید ۴۰۰۰BTU/HR به ظرفیت های مندرج اضافه نمود.

 

مساحت (FT2 ) ظرفیت (BTU / HR )
۱۰۰ – ۱۵۰ ۵۰۰۰
۱۵۰ – ۲۵۰ ۶۰۰۰
۲۵۰ – ۳۰۰ ۷۰۰۰
۳۰۰ – ۳۵۰ ۸۰۰۰
۳۵۰ – ۴۰۰ ۹۰۰۰
۴۰۰ – ۴۵۰ ۱۰۰۰۰
۴۵۰ – ۵۵۰ ۱۲۰۰۰
۵۵۰ – ۷۰۰ ۱۴۰۰۰
۷۰۰ – ۱۰۰۰ ۱۸۰۰۰

۱FT2 =0.0929M2

 

 

((برای استفاده از جدول زیر کافی است مساحت فضای موردنظر را در صورتکسر قرار دهید و حاصل کسر را برابر عدد داخل جدول قرار داده مقدار بدست آمده برای عبارت برابر بارمقدار بار سرمایی برای فضای مورد نظر می باشد.))

به طور مثال بارسرمایی یک آپارتمان به مساحت ۱۰۰۰فوت مربع با بارسرمایی متوسط برابر است با :

۱۰۰۰/TONE=400 …. TONE = 2.5

 

 

نوع ساختمان بارکم (FT2/TONE ) بار متوسط(FT2/TONE ) بار زیاد(FT2/TONE )
آپارتمان ۴۵۰ ۴۰۰ ۳۵۰
تالار کنفرانس ۴۰۰ ۲۵۰ ۹۰
سالن اجتماعات ۴۰۰ ۲۵۰ ۹۰
تئاتر و سینما ۴۰۰ ۲۵۰ ۹۰
مدارس و دانشگاه ۲۴۰ ۱۸۵ ۱۵۰
کارگاه با کار سبک ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰
کارگاه با کار سنگین ۱۰۰ ۸۰ ۶۰
اتاق بستری بیمار ۲۷۵ ۲۲۰ ۱۶۵
فضاهای عمومی بیمارستان ۱۷۵ ۱۴۰ ۱۱۰
هتل ۳۵۰ ۳۰۰ ۲۲۰
خوابگاه ۳۵۰ ۳۰۰ ۲۲۰
کتابخانه ۳۴۰ ۲۸۰ ۲۰۰
موزه ۳۴۰ ۲۸۰ ۲۰۰
فضاهای عمومی دفاتر اداری ۳۶۰ ۲۸۰ ۱۹۰
دفاتر اداری ۳۶۰ ۲۸۰ ۱۹۰
خانه های ویلایی بزرگ ۶۰۰ ۵۰۰ ۳۸۰
خانه های ویلایی کوچک ۷۰۰ ۵۵۰ ۴۰۰
رستوران بزرگ ۱۳۵ ۱۰۰ ۸۰
رستوران متوسط ۱۵۰ ۱۲۰ ۱۰۰
مراکز خرید(زیرزمین) ۳۴۱ ۲۸۵ ۲۲۵
مراکز خرید(هم کف) ۳۵۰ ۲۴۵ ۱۵۰
مراکز خرید(طبقات ) ۴۰۰ ۳۴۰ ۲۸۰

* بار کم : گرمای محسوس و نهان ناشی از عوامل گرمازا مانند وجود افراد یا روشنایی و.. کم است

.* بارمتوسط : گرمای محسوس و نهان ناشی از عوامل گرمازا مانند وجود افراد یا روشنایی و.. متوسط است

.* بار زیاد : گرمای محسوس و نهان ناشی از عوامل گرمازا مانند وجود افراد یا روشنایی و.. زیاد است

رفتن به نوارابزار