مرکزتعمیرات کولر دوتکه

ارور کولر گازی ایستاده کی جی

ارور کولر گازی ایستاده کی جی

کولر گازی ایستاده کی جی

 ارور کولر گازی ایستاده کی جی

 KG  AC Floor Stand

 

F1=خطای  محافظ فازها

F2=خطای  محافظ فاز ها

F3=خطای محافظ ولتاژ زیاد

F4=خطای محافظ ولتاژ کم

F5=خطای گرمای زیاد

F6=خطای اورلد

F7=خطای سنسور یونیت بیرونی

F8=خطای محافظ ضد یخزدگی

F9=خطای یخزدایی

F10=گرمایش الکتریکی

 

ارور های کولر kg     کی جی

ارور های کولر kg کی جی

 

رفتن به نوارابزار