مرکزتعمیرات کولر دوتکه

ارور کولر اسپیلت دیواری اجنرال

ارور کولر اسپیلت دیواری اجنرال

ارور کولر اسپیلت دیواری اجنرال

نشان گر df و یا برفک زدایی نشان داده می شود،علت آن این می باشد که دستگاه در حالت برفک زدایی می باشد.

تصویر فن موتور نشان داده نمی شود،این به معنی این است که هوای اتاق سرد می باشد.

E2-L2 – این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور اتاق،چک کردن مقدار مقاومت سنسور اتاق،خرابی سنسور اتاق،فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E3-L1 – این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور لوله،مقدار مقاومت سنسور اتاق بررسی شود،تعویض سنسور اتاق،فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E4-L5 – این خطا وضعیت غیر عادی در واحد خارجی را نشان می دهد،فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E5-L6 – اشکال در موتور فن داخلی سیگنال برگشتی به بورد را ندارد،خرابی برد الکترونیک،فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E6 – خطای شیر برقی،سوختگی شیر برقی مقدار اهم شیر برقی چک شود،خرابی برد الکترونیک،فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E7 – اشکال در سنسور خارجی دستگاه می باشد .خرابی سنسور خارجی مقدار مقاومت سنسور چک شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E8 – اشکال در محافظ گرمای بالا می باشد،خرابی برد الکترونیک،سوختگی محافظ گرما،فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E9 – مشکل از پمپ آب دستگاه می باشد،سوختگی پمپ آب – خرابی برد الکترونیک،فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

اگر کولری که دارید این ارور ها را نداشت ولی باز هم به مشکل بر خورد کردید از طریق لینک های زیر ارور کولر خود را پیدا کنید

 

ارور کولرهای گلد جنرال را میتوانید در این لینک ببینید

کولرهای جنرال